ΛΕΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ​

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ​

Η είσοδος στην τρίτη ηλικία θεωρείται συναισθηματικά κρίσιμη και συχνά συνοδεύεται από ψυχικές δυσκολίες. Σε ένα μεγάλο βαθμό αυτές συμβαίνουν όταν οι συνάνθρωποί μας παύουν να αισθάνονται πλέον κοινωνικά ενεργοί, ενώ η τυχόν απώλεια προσφιλών τους προσώπων, το αίσθημα σωματικής κόπωσης και απώλειας δυνάμεων, κινητικά προβλήματα ή άλλα προβλήματα ιατρικής φύσεως όπως έκπτωση ή απώλεια ακοής και όρασης ή νοητικών λειτουργικών όπως η μνήμη τείνουν να επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση και την προσαρμογή τους στην καθημερινότητα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, παύουν σταδιακά να έχουν ενδιαφέροντα και το αίσθημα της μοναξιάς εγκαθίσταται σταδιακά, ως φυσικό επακόλουθο. Ο ηλικιωμένος μπορεί να αρχίσει να φοβάται ότι είναι ευάλωτος, ότι επιβαρύνει την οικογένειά του, ότι αρχίζει να εξαρτάται από τους άλλους και δεν μπορεί να ζήσει αυτόνομα, σκέψεις αρνητικές στις οποίες υποβόσκει ο φόβος της φθοράς και του θανάτου.

Όλες αυτές οι αλλαγές στη ζωή του ηλικιωμένου είναι πολύ πιθανό να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική του υγεία με αποτέλεσμα να εκδηλώσει συμπτώματα όπως το άγχος και η κατάθλιψη.

Στις μονάδες ΛΕΩΝΙΑ συνεργαζόμενοι ψυχολόγοι παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη στους φιλοξενούμενούς μας, σκοπός της οποίας δεν είναι η κατάκτηση δραματικών αλλαγών στην προσωπικότητα του ατόμου, όσο η αντιμετώπιση ψυχικών δυσκολιών λόγω της ηλικίας, των πιθανών οργανικών προβλημάτων ή των απωλειών στη ζωή του, η διαχείριση της καθημερινότητας, η βελτίωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής, αλλά και η ενίσχυση της νοηματοδότησης της ζωής.